Ośrodki

Ośrodek Szkolenia Kierowców Brudzeń Duży ul. Dobrzyńska 15

09-414 Brudzeń
tel. 502-452-902


Ośrodek Szkolenia Kierowców Tłuchowo ul. 15-go Sierpnia 10

87-605 Tłuchowo
tel. 502-452-902